Portfolio en tarieven

Recente vertaalopdrachten

 • Voor het Hof van Justitie van de EU sinds 2017: arresten van het Gerecht (staatssteun, mededinging, natuur en milieu, octrooien); verwijzingsbeslissingen en conclusies in prejudiciële zaken bij het Hof (asiel en terugkeer, arbeidsrecht, rentederivaten, btw, manipulatie-instrumenten dieselmotoren ) FR-NL
 • Huurovereenkomst bedrijfsruimte (bail commercial) FR-NL
 • Huwelijkse voorwaarden NL-FR (beëdigd)
 • Verklaring van erfrecht NL-FR (beëdigd)
 • Overlijdensakte NL-FR (beëdigd)
 • Schenkingsakte FR-NL (mondelinge samenvatting en toelichting)
 • Europees Aanhoudingsbevel (EAB) NL-FR, beëdigd
 • Service Level Agreement EN-NL
 • Masterdiploma FR-NL, beëdigd
 • Bestuursverslag en jaarrekening softwarebedrijf FR-NL
 • Huurvoorwaarden autoverhuurbedrijf EN-NL
 • Brochure financieringsaanvraag bankverzekeraar FR-NL
 • Brochures nalatenschapsplanning bankverzekeraar FR-NL
 • Uitvoeringsovereenkomst pensioenfonds EN-NL, correctie
 • Documentair accreditief (Letter of Credit) FR-NL
 • Polisvoorwaarden bedrijfsschadeverzekering FR-NL
 • Softwarelicentieovereenkomst EN-NL
 • Dagvaarding politierechter NL-FR
 • Arrest tenuitvoerlegging Europees aanhoudingsbevel FR-NL
 • Verklaring van erfrecht en executele NL-FR, beëdigd
 • Bodemonderzoeksrapport ter voorbereiding op baggerwerkzaamheden FR-NL
 • Verzoekschrift aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (art. 6 EVRM) NL-FR
 • Franse notariële akte houdende een schenking als voorschot op het erfdeel FR-NL
 • Loonstrookjes leerkracht basisschool NL-FR, beëdigd
 • MULO-diploma NL-FR, beëdigd

Tarieven vertaalwerk (exclusief btw)

 • Uittreksels uit de burgerlijke stand, identiteitsbewijzen en diploma’s: 50 euro per stuk (tot 400 woorden) (inclusief beëdiging*)
 • Notariële akten: 60 euro per volle pagina (ca. 400 woorden) (inclusief beëdiging*)
 • Overige juridische documenten: vanaf 0,15/euro woord
 • Niet-juridisch: vanaf 0,12/euro woord
 • Minimumtarief voor alle vertaalwerkzaamheden: 50 euro
 • Aangepaste tarieven voor non-profitorganisaties en collega-vertaalbureaus die zelf de correctierondes en opmaak verzorgen

* Beëdigde vertalingen moeten onlosmakelijk aan het originele document worden gehecht. U dient daarom per post het originele afschrift, diploma of uittreksel toe te sturen (en geen kopie).
* Informeer ook naar de mogelijkheid van een samenvattende vertaling of mondelinge toelichting. danielle@juridischfrans.com of 06-50676585

Reageren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s