Lexicon FR-NL

Burenrecht – Conflits de voisinage

Abus de pouvoir (m) Misbruik van bevoegdheid
Accession (f) Natrekking
Bornage (m) Afpaling
Contigu Naburig
Droit de passage (m) Recht van overpad
Ecoulement des eaux (m) Afwatering
Fonds (m) Erf
Fonds dominant (m) Heersend erf
Fonds servant (m) Dienend erf
Limite séparative (des fonds) (f) Erfgrens
Mitoyenneté (f) Mandeligheid
Prescription (f) Verjaring
Servitude (f) Erfdienstbaarheid
Troubles de voisinage (m) Hinder
Voisins (m) Buren

Huurrecht – Le bail

Acte d’huissier (m) Deurwaardersexploot
Bail (m) Huurcontract
Bail commercial (m) Zakelijk huurcontract met een minimumduur van negen jaar (voor de handel en industrie)
Bail précaire / Bail dérogatoire (m) Zakelijk huurcontract van drie jaar dat bij verlenging automatisch wordt omgezet in een huurcontract van negen jaar
Bail professionnel (m) Zakelijk huurcontract met een minimumduur van zes jaar (met name voor de vrije beroepen)
Bailleur (m) Verhuurder
Clause résolutoire (f) Ontbindende voorwaarde
Dépôt de garantie (m) Borg
Etat des lieux (m) Inventaris
Indemnité d’éviction (f) Schadevergoeding voor huuropzegging
Lettre recommandée avec accusé de réception (f) Aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst
Local (m) / Locaux (m) Bedrijfsruimte
Locataire / Preneur (m) Huurder
Loyer (m) Huur(prijs)
Pas-de-porte (m) Sleutelgeld
Préavis (m) Opzegtermijn
Renouvellement (m) Verlenging (van contract)
Résiliation (f) / Congé (m) Opzegging
Révision du loyer (f) Huurverhoging/Huurverlaging
Tacitement Stilzwijgend

Burgerlijke stand – L’Etat civil

Acte de décès (m) Akte van overlijden
Acte de mariage (m) Huwelijksakte
Acte de naissance (m) Akte van geboorte
Acte de reconnaissance (m) Akte van erkenning
Carte d’identité (f) Identiteitskaart
Certificat d’accouchement (m) Verklaring van geboorte afgegeven door een arts of verloskundige
Copie intégrale (f) Afschrift van een akte
Date de naissance (f) Geboortedatum
Déclaration de naissance (f) Geboorteaangifte
Délivrer Afgeven (van een akte)
Domicile (m) Woonplaats
Dresser Opmaken (van een akte)
Empreinte digitale (f) Vingerafdruk
Etat civil (m) 1.Burgerlijke stand  2.Burgerlijke staat
Extrait d’un acte (m) Uittreksel van een akte
Hôtel de ville (m) / Mairie (f) Gemeentehuis
Livret de famille (m) Trouwboekje
Nom de famille (m) Achternaam, geslachtsnaam
Officier de l’état civil (m) Ambtenaar van de burgerlijke stand
Passeport (m) Paspoort
Prénom (m) Voornaam
Registre (m) Register (burgerlijke stand)
Résidence (f) Verblijfplaats
Suppression (f) Doorhalen (in een register)

 Erfrecht – Les successions

Ab intestat, succession (f) Erfopvolging bij versterf (zonder testament)
Abattement (m) Voetvrijstelling
Acceptation à concurrence de l’actif net (f) Beneficiaire aanvaarding
Acceptation pure et simple (f) Zuivere aanvaarding
Acte de notoriété (m) Verklaring van erfrecht (Frankrijk)
Certificat successoral européen (m) Europese verklaring van erfrecht
Conjoint survivant (m) Langstlevende echtgenoot
De cujus (m) Erflater
Défunt (m) Overledene
Donation (f) Schenking
Droits de succession (m) Erfbelasting
Exécuteur testamentaire (m) Executeur
Héritier (m) Erfgenaam
Inventaire de la succession (m) Boedelbeschrijving
Legs (m) Legaat
Nue-propriété (f) Blooteigendom
PACS (m) Geregistreerd partnerschap
Part de succession (f) Erfdeel
Patrimoine (m) Vermogen
Pleine propriété (f) Volle eigendom
Quotité disponible (f) Beschikbaar deel
Renonciation (f) Verwerping (van erfenis)
Représentation, par Plaatsvervulling, bij
Réserve héréditaire (m) Legitieme portie
Succession (f) 1.Erfopvolging  2.Nalatenschap
Usufruit (m) Vruchtgebruik

Reageren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s