Wat is een beëdigde vertaling en wat is legalisatie?

Wanneer u een document laat vertalen dat bestemd is voor een rechtbank, notaris of andere officiële instantie dan moet de vertaling in de meeste gevallen worden beëdigd. Vaak gaat het om authentieke aktes, processtukken, diploma’s en uittreksels uit de burgerlijke stand.
Beëdiging houdt in dat de vertaler uw vertaling voorziet van zijn stempel en een ondertekende verklaring. Zo weet de betreffende instantie dat het document door een erkend (beëdigd) vertaler is vertaald.
Beëdigde vertalingen die in het buitenland worden gebruikt, moet u laten legaliseren. Legalisatie garandeert de buitenlandse instantie dat de handtekening van de vertaler echt is.
Is uw vertaling bestemd voor een land dat is aangesloten bij het Apostilleverdrag dan is een apostillestempel op de vertaling voldoende. Hiervoor gaat u naar de rechtbank waar de vertaler is beëdigd (de vestigingsplaats van de rechtbank vindt u in de verklaring van de vertaler aan het einde van de vertaling). Lees verder