Voornaamkeuze en -wijziging

Franse ouders zijn pas sinds 1993 vrij in het kiezen van een voornaam voor hun kind. Vóór die tijd was hun keus beperkt tot de naamdagen van kalenders, streeknamen en namen uit de klassieke oudheid en de mythologie. Net als in Nederland mag een voornaam niet in strijd zijn met het belang van het kind. De Franse ambtenaar van de burgerlijke stand kan in dat geval het openbaar ministerie inlichten. Dit kan hij ook doen als een voornaam inbreuk maakt op een recht van derden (zoals het gebruik van een beroemde achternaam). De Officier van Justitie beslist of de zaak aanhangig moet worden gemaakt bij de rechter.
Zo werden de voornamen Fraise (aardbei), Manhattan, Prince-William en Nutella geweigerd. Lees verder