Nieuwe Europese erfrechtregels

Vergeleken met het Nederlands erfrecht is de positie van de langstlevende echtgenoot naar Frans recht veel minder goed geregeld. In Nederland krijgt de achterblijvende echtgenoot of geregistreerd partner van rechtswege alle goederen van de nalatenschap. De kinderen krijgen (slechts) een niet-opeisbare geldvordering ter grote van hun erfdeel. Ze erven pas wanneer ook de langstlevende overlijdt. Wel kunnen de kinderen hun zogenaamde ‘wilsrechten’ inroepen als het vooruitzicht op het verkrijgen van hun erfdeel verslechtert. Bijvoorbeeld als de langstlevende echtgenoot hertrouwt.
In Frankrijk erven de kinderen direct van hun overleden ouder. Lees verder

Voornaamkeuze en -wijziging

Franse ouders zijn pas sinds 1993 vrij in het kiezen van een voornaam voor hun kind. Vóór die tijd was hun keus beperkt tot de naamdagen van kalenders, streeknamen en namen uit de klassieke oudheid en de mythologie. Net als in Nederland mag een voornaam niet in strijd zijn met het belang van het kind. De Franse ambtenaar van de burgerlijke stand kan in dat geval het openbaar ministerie inlichten. Dit kan hij ook doen als een voornaam inbreuk maakt op een recht van derden (zoals het gebruik van een beroemde achternaam). De Officier van Justitie beslist of de zaak aanhangig moet worden gemaakt bij de rechter.
Zo werden de voornamen Fraise (aardbei), Manhattan, Prince-William en Nutella geweigerd. Lees verder