Blog : Trouwen in Frankrijk: wat zijn de mogelijkheden?

Wanneer u in Frankrijk zonder huwelijkse voorwaarden trouwt, geldt het zogenaamde “régime légal de la communauté réduite aux acquêts“. De gemeenschap van goederen beperkt zich in dat geval tot de goederen die na de huwelijksdatum worden verworven. Alle goederen en schulden die de echtgenoten vóór het huwelijk privé hadden, blijven buiten de gemeenschap. Dit geldtMeer lezen over “Blog : Trouwen in Frankrijk: wat zijn de mogelijkheden?”

Scheiden in Frankrijk via de notaris

Sinds 1 januari 2017 is het in Frankrijk mogelijk om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden. Echtparen die het eens zijn over de verdeling van de boedel, de zorg voor de kinderen en de alimentatie kunnen voortaan scheiden via de notaris. De nieuwe Franse term voor deze vorm van echtscheiding is “divorce par consentementMeer lezen over “Scheiden in Frankrijk via de notaris”

Erven in Frankrijk: de rechten van de langstlevende

Toen de mooie, jonge makelaar Sandrine Devillard in 2011 haar jawoord gaf aan de onooglijke 65-jarige boer Marcel Amphoux, twijfelde menigeen aan de oprechte bedoelingen van de 42-jarige Parisienne. Bij het verlaten van de kerk werd het pasgetrouwde stel zelfs uitgejouwd door de plaatselijke bevolking. Marcel Amphoux mocht er dan armzalig uitzien, zijn vermogen, bestaandeMeer lezen over “Erven in Frankrijk: de rechten van de langstlevende”

Werken in Frankrijk: de CDD

Gaat u een arbeidsovereenkomst tekenen met een Franse werkgever? Dan is de kans groot dat dit een tijdelijk contract is: in 80%* van de gevallen wordt namelijk een contract voor bepaalde tijd, de zogenaamde CDD**, gesloten. Een vast contract (een CDI***) is immers een veel groter risico voor de werkgever. Vooral in Frankrijk kan hetMeer lezen over “Werken in Frankrijk: de CDD”

Wat is een beëdigde vertaling en wat is legalisatie?

Wanneer u een document laat vertalen dat bestemd is voor een rechtbank, notaris of andere officiële instantie dan moet de vertaling in de meeste gevallen worden beëdigd. Vaak gaat het om authentieke aktes, processtukken, diploma’s en uittreksels uit de burgerlijke stand. Beëdiging houdt in dat de vertaler uw vertaling voorziet van zijn stempel en eenMeer lezen over “Wat is een beëdigde vertaling en wat is legalisatie?”

Bedrijfsruimte huren in Frankrijk: wat zijn uw rechten?

Voor ondernemers die overwegen om bedrijfsruimte te huren in Frankrijk, is het goed om stil te staan bij de positie van de huurder naar Frans recht. Welke rechten u heeft als zakelijk huurder hangt af van het type huurcontract. De meest voorkomende zakelijke huurcontracten zijn de “bail professionnel” en de “bail commercial”. De “bail professionnel”Meer lezen over “Bedrijfsruimte huren in Frankrijk: wat zijn uw rechten?”

Franse wet frustreert juridisch duomoederschap

Het gezin met een biologische vader en moeder is allang niet meer de hoeksteen van de samenleving. Steeds meer kinderen worden opgevoed door twee ouders van hetzelfde geslacht of groeien op in één- of meeroudergezinnen. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot wijzigingen in het afstammingsrecht. Ook de sociale, niet-biologische ouders, kunnen onder bepaalde voorwaarden voorMeer lezen over “Franse wet frustreert juridisch duomoederschap”

Nieuwe Europese erfrechtregels

Vergeleken met het Nederlands erfrecht is de positie van de langstlevende echtgenoot naar Frans recht veel minder goed geregeld. In Nederland krijgt de achterblijvende echtgenoot of geregistreerd partner van rechtswege alle goederen van de nalatenschap. De kinderen krijgen (slechts) een niet-opeisbare geldvordering ter grote van hun erfdeel. Ze erven pas wanneer ook de langstlevende overlijdt.Meer lezen over “Nieuwe Europese erfrechtregels”

Voornaamkeuze en -wijziging

Franse ouders zijn pas sinds 1993 vrij in het kiezen van een voornaam voor hun kind. Vóór die tijd was hun keus beperkt tot de naamdagen van kalenders, streeknamen en namen uit de klassieke oudheid en de mythologie. Net als in Nederland mag een voornaam niet in strijd zijn met het belang van het kind.Meer lezen over “Voornaamkeuze en -wijziging”