Nieuwe Europese erfrechtregels

Vergeleken met het Nederlands erfrecht is de positie van de langstlevende echtgenoot naar Frans recht veel minder goed geregeld. In Nederland krijgt de achterblijvende echtgenoot of geregistreerd partner van rechtswege alle goederen van de nalatenschap. De kinderen krijgen (slechts) een niet-opeisbare geldvordering ter grote van hun erfdeel. Ze erven pas wanneer ook de langstlevende overlijdt. Wel kunnen de kinderen hun zogenaamde ‘wilsrechten’ inroepen als het vooruitzicht op het verkrijgen van hun erfdeel verslechtert. Bijvoorbeeld als de langstlevende echtgenoot hertrouwt.
In Frankrijk erven de kinderen direct van hun overleden ouder. De langstlevende echtgenoot kan kiezen tussen het vruchtgebruik van de totale nalatenschap of een kwart van de volle eigendom van de erfenis.

Het is belangrijk dat Nederlanders die in Frankrijk wonen op de hoogte zijn van deze verschillen. Wanneer zij in een testament namelijk niets regelen, is bij overlijden het erfrecht van toepassing van het land waar ze hun laatste gewone verblijfplaats hadden. Woonde een Nederlandse overledene de jaren vóór zijn overlijden onafgebroken in Frankrijk, dan is het Franse erfrecht van toepassing op de hele nalatenschap. Zijn er kinderen, dan kan de langstlevende echtgenoot niet vrij beschikken over de erfenis. Wil hij of zij bijvoorbeeld een nagelaten huis verkopen, dan kan dat alleen met toestemming van de kinderen.

Bovengenoemde regels gelden vanaf 17 augustus 2015 voor alle Lidstaten die de Europese erfrechtverordening hebben ondertekend. Inwoners van de aangesloten Lidstaten hebben wel de mogelijkheid om van de hoofdregel af te wijken en te kiezen voor het erfrecht van het land waarvan ze de nationaliteit hebben. Dit kan alleen in een testament. Nederlanders die in Frankrijk wonen, kunnen dus voor toepassing van het Nederlands erfrecht kiezen. Bij eventuele geschillen tussen erfgenamen uit meerdere landen is dan de Nederlandse rechter bevoegd.
De Europese Erfrechtverordening maakt ook de aanvraag van een Europese Verklaring van Erfrecht mogelijk. Erfgenamen van een erfenis die verspreid is over meerdere landen hoeven voortaan nog maar in één land een verklaring van erfrecht aan te vragen. Hiermee kunnen ze hun rechten en bevoegdheden in alle lidstaten aantonen. In Nederland wordt deze verklaring afgegeven door de notaris.

In de tab Lexicon FR-NL vindt u een tweetalig overzicht van veelgebruikte erfrechttermen.

Reageren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s